Advance Care Planning Palliatieve Zorg  thumbnail

Advance Care Planning Palliatieve Zorg

Published Apr 18, 24
4 min read


Medische en verpleegkundige interventiesVoor het overlijden Laat symptoomverlichting centraal staan in de stervensfase - protocol palliatieve zorg. Beperk medische en verpleegkundige (be)handelingen tot het strikt noodzakelijke - palliatieve zorg Aalst. Stop periodieke controles (meten van bloeddruk, pols, temperatuur en saturatie). Geef alleen wisselligging als er sprake is van decubitus (protocol palliatieve zorg). Ga na wat de voorkeurshouding van de patiënt is

Laat een ICD (Implantable Cardioverter) uitzetten (protocol palliatieve zorg). Na het overlijden Buiten de gebruikelijke handelingen heb aandacht voor en geef de ruimte aan de emoties op welke wijze deze dan ook worden geuit (zie ook module Communicatie en voorlichting aan patiënten en naasten. Bied de nabestaanden de gelegenheid om op een persoonlijke manier afscheid te nemen

Voer een afsluitend gesprek, waarin - in afstemming met de nabestaanden - kort wordt teruggeblikt en vragen worden beantwoord. protocol palliatieve zorg. Informeer de naasten over de mogelijkheid van een nagesprek en bespreek hoe dit afgesproken kan worden. palliatieve zorg Aalst. Informeer eerder betrokken artsen en eventueel andere betrokken zorgverleners over het overlijden van de patiënt

MedicatieAlgemeen Stop medicatie die niet bijdraagt aan comfort en continueer medicatie voor bestaande symptomen. Bespreek met de patiënt en de naasten wat de voor- en nadelen zijn van symptoombestrijding. Geef het stoppen van medicatie door aan betrokken partijen. protocol palliatieve zorg. Overweeg het voorschrijven van medicatie bij discomfort. Zet orale medicatie om in andere toedieningsvormen (zie tabel ”Medicatie in de stervensfase” in de richtlijn)

Titreer zoals klinisch geïndiceerd (protocol palliatieve zorg). Evalueer het effect en de bijwerkingen van alle medicatie dagelijks. Specifiek Diabetes Mellitus (DM): Staak insuline bij DM type 2 - protocol palliatieve zorg. Halveer de dosering insuline bij DM type 1 met 50% en ga over op 1 dd langwerkende insuline in de ochtend. Bepaal glucose alleen op indicatie, zie voor eventuele actie de richtlijn

Gel Voor Droge Mond Palliatieve ZorgParkinson de ziekte-gebonden richtlijn voor zorg in de stervensfase (zie Richtlijn Parkinson. NB: voor doseringen en volledige informatie zie de richtlijn. protocol palliatieve zorg. 9. Symptoomverlichting Angst Vraag naar gevoelens van angst en observeer tekenen van angst. Behandel somatische oorzaken van angst, zie ook module: 'Behandeling van oorzakelijke en en beïnvloedende somatische factoren' in de richtlijn Angst

Creëer een rustige en veilige omgeving voor de patiënt en de naasten. Bied steunende contacten door vertrouwde zorgverleners. Indien onvoldoende effect van of ter aanvulling op ondersteunende interventies: start met medicatie (voor middelen en dosering zie richtlijn) (protocol palliatieve zorg). Delier in de stervensfase Algemeen: Behandel een delier in de stervensfase bij discomfort van de patiënt

Behandel indien nog passend onderliggende somatische oorzaken. Niet-medicamenteuze maatregelen hebben de voorkeur: Schep de mogelijkheid voor rooming-in - protocol palliatieve zorg. Zorg voor een rustige, vertrouwde en veilige omgeving. protocol palliatieve zorg. Spreek wanen en hallucinaties niet tegen, benoem en toon begrip Medicamenteuze behandeling: Dyspneu Geef morfine, voeg bij onvoldoende effect midazolam toe. Behandel mogelijke oorzaken van dyspneu indien dit nog zinvol is gezien de prognose

Bij gebruik zuurstof: ga het gesprek aan over stoppen - protocol palliatieve zorg. Misselijkheid en braken Bepaal het beleid zoveel mogelijk op basis van de oorzaak van de misselijkheid: zie voor een overzicht en doseringen van de geadviseerde middelen de richtlijn. palliatieve zorg Bornem. Houd bij de keuze van het middel ook rekening met interacties met andere medicatie en met effecten op eventuele andere symptomenLeg uit dat 'dorst’ in de stervensfase vaak een ‘droge mond’ inhoudt. Houd de mond vochtig: bevochtig de mond minimaal 6x daags. Vet de lippen in met vaseline. Pijn Zorg voor een zo goed mogelijke onderdrukking van de pijn. Indien pijn onder controle is: Continueer de reeds gestarte pijnstilling. protocol palliatieve zorg. Wanneer orale inname van opioïden niet (meer) mogelijk of gewenst is: roteer naar s - protocol palliatieve zorg.c toediening

Netwerk Palliatieve Zorg

Bij tekenen van een delier: verminder de dosis of roteer naar een ander opioïd. NB: Zie voor een overzicht en doseringen van de geadviseerde middelen de richtlijn (protocol palliatieve zorg). Reutelen Bespreek dat reutelen kan optreden, benadruk dat het geluid geen teken is van ademnood. Overweeg scopolaminebutyl preventief te geven, zie voor dosering de richtlijnOverweeg scopolaminebutyl indien niet-medicamenteuze maatregelen onvoldoende effect hebben en de naasten last hebben van het reutelen, zie voor dosering de richtlijn. Overweeg behandeling met scopolaminebutyl - protocol palliatieve zorg. Kunstmatige toediening van vocht Zie in principe af van kunstmatige toediening van vocht. protocol palliatieve zorg. Indien de patiënt niet behandeld wordt met kunstmatige toediening van vocht: Informeer indien nodig de patiënt en/of de naasten dat: Toediening van vocht geen positief effect heeft op welbevinden, symptomen en/of overleving; Toediening van vocht ook negatieve effecten en belasting kan geven; Indien de patiënt reeds behandeld wordt met kunstmatige toediening van vocht: Weeg de baten en bijwerkingen af en besluit in overleg met de patiënt en/of de naasten om de toediening van vocht te staken dan wel te continueren

Latest Posts

Vacature Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
6 min read

Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
3 min read

Verschil Tussen Palliatieve En Terminale Zorg

Published May 01, 24
7 min read